Órarend készítés, szerkesztés

 

Órarend készítés

Az órarend létrehozása, szerkesztése az Órarendkészítés (90400)/Órarendek (92800) menüponton történik. A felületen megtalálható a PTE összes órarendje. Módosításhoz a keresett órarendet segít megtalálni (a Keresés funkció mellett) a „Csak a saját órarendjeim” jelölő, valamint a Félév választó.

A menüponton az órarend fejadatainak létrehozása történik. Ezeket az adatok úgy kell megadni, ahogyan a kurzusokat az órarendhez szeretnénk válogatni. Például: ha az órarendbe kerülő kurzus első időpontja augusztus 25. akkor az órarend kezdete ne legyen szeptember 1. 

Az órarend kódja szabadon megadható, de ha üresen hagyjuk, a program generálja NeptunKód–DátumIdő szerint. Az órarend nevét érdemes úgy meghatározni, amilyen kurzusokat az órarend tartalmaz. Például: Buktacukrozó BA képzés 1. évfolyam Nappalis órarend.

Kötelező adatok:

Az órarend kezdet a szorgalmi időszak kezdete, az órarendbe kerülő kurzusok legkorábbi hetének hétfői napja. Az órarend vége a szorgalmi időszak vége, az órarendbe kerülő kurzusok legkésőbbi hetének vasárnapi napja. Félév, az aktuális félév: ezen félévre meghirdetett kurzusokból lehet válogatni. Órastandard: csengetési rend, 1 órahosszhoz tartozó perc alapú beosztás (például: 1. óra 8:00-8:45).

Órarendi kurzus szűrők:

A program segít leválogatni az órarendbe kerülő kurzusokat szak (modul), tanszék, tagozat alapján. 

A létrehozott órarendhez tartozó kurzusokat az Órarendkészítés (90400)/Órarendek (92800)/Órarendszerkesztés (93000) menüponton lehet felvinni. Ennek két módja van:

•Kurzus hozzáadása: egyszerre csak egy kurzus kerül a várólistára

•Kurzusok az órarendhez: egyszerre több kurzus is órarendezhető

A Kurzus hozzáadása gomb megnyomását követően a program egy szűrő segítségével segít legyűjteni a kurzusokat az órarendben megadott szak (modul), illetve az ahhoz tartozó mintatanterv alapján, valamint az órarendhez rendelt tanszék (szervezeti egység) alapján. 

A felugró ablakban az órarendben megadott félévben meghirdetett kurzusok szerepelnek. A felületen kiválasztott kurzus, illetve kurzusok (több kurzus is jelölhető) egy kurzuscsoportba kerülnek. A kurzuscsoportban lévő kurzusok óraidőpontja innentől kezdve azonos, vagyis csak abban az esetben kerülhet több kurzus egy kurzuscsoportba, ha azoknak az időpontjai a félévben teljes mértékben párhuzamosan futnak. 

A kijelölt kurzusból a program létrehozza a kurzuscsoportot. Amennyiben csak egy kurzus kerül megadásra, a program automatikusan generál egy csoport kódot és egy csoport nevet. Több kurzus esetében ezek a mezők üresek. 

A Heti rendszerességgel ismétlődő jelölő az oktatói és a hallgatói webes felületi megjelenítésben tesz különbséget. Ha a jelölő IGAZ, akkor a program a kurzus sorában rövidítve megjeleníti a kurzus azonos időpontjait, például: P. (8:00-8:45). Ha a jelölő HAMIS, akkor az időpontok helyett az alábbi szöveg jelenik meg: Változó, lásd bővebb órarendi információ. Hamis állás javasolt a levelező tagozatos, tömbösített, illetve a csak páros/páratlan heti órák esetében.

A kurzuscsoport létrehozását követően órabontást, illetve heti bontást adhatunk meg hozzá. Az órabontás azt jelenti: mely heteken kerül megtartásra a szorgalmi időszakban (értsd órarend kezdete-vége) az adott kurzus. Valamint, hogy egy héten hány óraalkalom lesz (az órarendhez rendelt csengetési rend határozza meg az egy óraalkalom hosszát).  

Ezen kívül megadható még az is, ha egy héten több óraidőpontban is megtartásra kerül a kurzus, akkor az adott heti órahossz milyen elosztásban kerüljön fel az órarendre? Erről bővebben az Egy héten több óraidőpont részben. 

A felületen előbb az Órabontások gombra, majd a felugró ablakban az Egyéni órabontások fülre kell kattintani. A program az órarendben megadott időintervallumot hetekre bontotta szét. Ezekből a hetekből választhatunk. 

Fontos, hogy egy kurzuscsoporthoz több órabontás is hozzárendelhető. Érdemes annyi órabontást készíteni ahány esetben eltérhet az óra kezdete, vége, vagy hosszúsága. 

Például: egy kurzus a tavaszi szünet kivételével minden héten megtartásra kerül. A féléves óraszáma 28 óra, azaz 28*45 perc. Alapvetően 2 órás (2*45 perc), de az első két héten csak megbeszélésekre kerül sor (2*1 óra) és az utolsó két héten csak zárthelyi dolgozatokat írnak (2*1 óra). Mivel a szorgalmi időszak 14 hetes, a fennmaradó 24 órát 10 hétre kell elosztani. A tavaszi szünetet (9. hét) az oktató szeretné pótolni a 12. héten. Az órabontás a következőképp néz ki:

•Hetek: 1, 2, 13, 14, órahossz: 1

•Hetek: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, órahossz: 2

•Hetek: 12, órahossz: 4, heti elosztás: 2*2

Az órabontás (órabontások) létrehozását, kurzuscsoporthoz rendelését követően a Változások mentésére, majd a Mentés/Kilépés gombra szükséges kattintani. 

Ezt követően nincs más feladat, mint a várólistán lévő elemeket (ahány órabontás van, annyiszor feltüntetve adott kurzust) az órarend szerkesztő mezőjébe húzni. Beillesztést követően érdemes egy Frissítés gombot nyomni. 

 

Egy héten több óraidőpont

Abban az esetben, ha egy héten több nem összefüggő óraidőpont kerül megtartásra, az órabontásban megadott órahossz több elemre bontható. Ennek logikai sorrendje kötött. Abban az esetben, ha kurzusra a teljes szorgalmi időszakban igaz, hogy a heti 4 óra 2*2 órában kerül megtartásra, a rendszerben egyetlen órabontásra van szükség. 

Abban az esetben, ha nem minden hétre igaz a bontás (tipikusan ilyen a fenti példa, illetve levelezős kurzusok, tömbösített órák), elsőként azt kell meghatározni, mely héten lesz több óraalkalom. Ehhez meg kell adni, az egy héten tartandó óraalkalmak összes hosszát is. Másodikként, hogy az össz órahossz hány alkalomra, alkalmanként mekkora órahosszra osztódik szét. 

Problémát jelent a kezelésben, ha az órarendezéskor ezen esetek nem tudhatók előre. Mivel egy hét csak egy órabontásban szerepelhet, a heti bontás utólagos felviteléhez a teljes órabontás törlése majd újra felvitele szükséges, immár a heti bontás figyelembe vételével. 

 

Eltérő hosszúságú óraidőpontok (több órabontás)

 

Óraidőpontok módosítása (időpont áthelyezése, óra kezdetének és végének módosítása)

Az óraidőpont módosítására két esetben lehet szükség: 

•ha az óra másik napra kerül, 

•ha az óra kezdő, vagy végidőpontja megváltozik.

Az első esetben az órarend szerkesztő felületén csupán a megadott elemet szükséges átmozgatni. Ehhez első lépésként javasolt kikeresni az érintett kurzust, Szervezeti egységek (28000)/Tárgyak (46800)/Tárgy kurzusai (48200) vagy Alkalmazotti adatok (14800)/Oktatott kurzusok (21800) menüpontokon. A kurzus sorára kattintva, az Órarendhez rendelés tabfülön az Órarend oszlopból kimásolható az érintett órarend azonosítója, ami segíti a módosítást lekeresni. Érdemes egyúttal megjegyezni hogy hányadik órarendi hetet érinti a módosítás.

 

A módosításhoz az Órarendkészítés (90400)/Órarendek (92800) menüponton le kell keresni a kívánt órarendet, majd az Órarendkészítés (90400)/Órarendek (92800)/Órarendszerkesztés (93000) menüponton ki kell választan azt a hetet, amelyet a módosítás érint. Ezt követően már csak meg kell keresni a módosítandó tételt és át kell mozgatni. 

A második esetben, ha az óra kezdő, vagy végidőpontja megváltozik, előbb be kell állítani az Órarendkészítés (90400)/Órarendek (92800)/Órarendszerkesztés (93000) menüpont Beállítások tabfülön a Kézi átméretezések engedélyezése lehetőséget, majd a kívánt elemet a szerkesztő felületen az alsó vagy felső szegélyénél megfogva növelhetjük, csökkenthetjük. A művelet befejezéséhez az adott elemre jobb klikkel kell kattintani és a helyi menüből a Kézi átméretezés jóváhagyása opciót kell választani. 

Fontos, hogy egy adott elem teljes mozgatása (például keddről csütörtökre azonos héten belül, vagy 9.00 óráról 10 órára adott napon belül), csak adott hétre vonatkoztatható. A program ebben az esetben meg is kérdezi, hogy csak adott elemre vonatkozzon-e a módosítás?

 

Viszont ha az óraidőpont tartalmát módosítjuk, a kezdő vagy a végidőpontot emeljük, csökkentjük, akkor a módosítás valamennyi, az órabontásban megadott hétre vonatkozni fog. Így tehát abban az esetben ha például a páros heteken 90, de a páratlan heteken 95 perces órákat kell kezelni, akkor a két időtartamot külön-külön órabontásban kell kezelni.

 

Oktató és terem módosítása az óraidőpontok esetében

Ehhez első lépésként javasolt kikeresni az érintett kurzust, Szervezeti egységek (28000)/Tárgyak (46800)/Tárgy kurzusai (48200) vagy Alkalmazotti adatok (14800)/Oktatott kurzusok (21800) menüpontokon. A módosításhoz nem kell ellépni a felületről az órarend szerkesztésre.

Amennyiben a kurzus már rendelkezik órarendi információval (értsd vannak óraidőpontjai), és új oktató kerül a kurzushoz hozzárendelésre, a program automatikusan felkínálja az óraidőponthoz rendelési lehetőséget.

 

 

A kurzus sorára kattintva, az Órarendhez rendelés tabfülön (alsó Szerkeszt gomb, majd belső Oktató/Terem módosítás gomb) szerkeszthetők az adott óraidőpontot tartó oktatók, illetve az óraidőpont terme, helyszíne. 

A módosításhoz érdemes tartani egy logikai sorrendet. A műveletek előtt a legelső lépés eldönteni, oktatót törölni, vagy oktatót hozzárendelni szükséges az időponthoz? Ezen műveletek ugyanis csak két körben tehetők meg.  

Oktatót törölni az időpontról

1.Azon időpontok kijelölése, amelyeken a módosítás el szeretném végezni.

2.Azon oktató kijelölése, akit törölni szeretnék.

3.Kiválasztott időpontokra rádiógomb bejelölése.

4.Oktató törlése gomb.

A kiválasztott időpontokról a program leveszi a kiválasztott oktatókat. Ha a műveletet minden időpont esetében szeretném megtenni, nem szükséges kijelölni minden időpontot, elég a Minden időpontra rádiógombot bejelölni. 

Oktatót hozzáadni az időponthoz

Az előző sorrend, annyi különbséggel, hogy a 4. gomb a Kijelölt oktatók/termek az időponthoz. 

Ebben az esetben érdemes végignézni, hogy az oktató szerepel-e az Új oktatók tabfülön. Abban az esetben, ha az oktató nem került hozzárendelésre egyetlen időponthoz sem, vagy hozzárendelésre került, de az előzőekben töröltük, úgy nem jelenik meg a felületen.  

Hiányzó oktató kereséséhez az Oktató keresése gombra kell kattintani. A hatékony működéshez érdemes bepipálni a gomb felett látható A kurzus oktatói jelölőt, így már egy, a kurzus oktatóival szűkített listát fogunk kapni. A felugró ablakból kiválasztva az oktatót, a program az Új oktatók tabfülre teszi, és elvégezhető az összerendelés. 

 

A termek kezelése, módosítása pontosan megegyezik a fent leírtakkal, annyi különbséggel, hogy a műveletben a kijelölést az Új termek fülön szükséges elvégezni. 

Levél Csapda