Kétfaktoros azonosítás regisztráció

A Neptun 2023.2 verziójával elérhető a kétfaktoros azonosítás, amelynek használata 2023. augusztus 31-tól valamennyi oktatói munkakörben dolgozó felhasználó számára kötelező a Neptun bejelentkezéshez. A kétfaktoros azonosítás (2FA) annyit jelent, hogy a korábban használt login név és jelszó páros mellett egy külön hitelesítő alkalmazás által generált egyedi kód megadása is szükséges a Neptun webes felületére történő belépéshez. A 2FA beállítása hallgatók számára is erősen ajánlott.

Bankszámlaszám rögzítés és módosítás tiltása

Tisztelt Hallgatók!

Intézményi jelzések alapján a napokban megjelent egy új támadási forma, illetéktelen felhasználók, valószínűsíthetően kiszivárgott felhasználónév és jelszó párosok felhasználásával hallgatói bankszámlaszámot rögzítenek a tanulmányi rendszerben. Az esetleges visszaélések megelőzése érdekében a hallgatói weben a bankszámlaszám módosítása nem elérhető, új bankszámlaszám nem rögzíthető. Ilyen kérés esetén a kari tanulmányi osztállyal vegye fel a kapcsolatot!

Jelszó kezelés

Az új, kötelező felhasználói jelszó kezelési házirend értelmében a PTE informatikai szolgáltatásaihoz való hozzáférés csak az új házirendnek megfelelő jelszóval engedélyezett, mely a PTE felhasználói fiókokon megköveteli a minimum 12 karakter hosszú jelszavak (kötelező elemek: nagybetű, kisbetű, szám, speciális karakter) használatát (az utolsó 10 jelszó ismétlésének tiltása mellett).

Vizsga jelentkezés, leadás és csere

Tájékoztató a vizsgajelentkezésről: TVSZ 49% (5) "A hallgató maga állítja össze vizsgarendjét és a TR-en keresztül jelentkezik be a vizsgá(k)ra. A hallgatónak a saját vizsgarendjét az adott vizsgaidőszakon belül, – a kitűzött vizsganapok ismeretében – úgy kell megterveznie és összeállítania, hogy az szükség esetén biztosítsa számára a kurzusonkénti háromszori vizsgázási lehetőséget is. A hallgatónak a vizsgára legkésőbb a kitűzött vizsga időpontját megelőzően huszonnégy órával kell bejelentkeznie. A hallgatónak a vizsgáról lejelentkezni legkésőbb a vizsga időpontját megelőző harminchat órával van lehetősége."

Vizsgák kezelése - vizsgahirdetés

Vizsgahirdetési segédlet Oktatóknak: TVSZ 49. § (1) A kar a TR segítségével köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége előtt legalább négy héttel az egyes vizsgák napjait, a vizsgázó hallgatóknak az egyes vizsganapokra meghatározott maximális létszámát, a vizsgáztatásban közreműködők nevét, a jelentkezés idejét és módját, a vizsgaeredmények közzétételének napját. (2) A vizsgáztatást oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni tudjon és – amennyiben a vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette – vizsgázhasson.

Levél Csapda