Első lépések

Tájékoztató a tanulmányi rendszer általános használatáról: Neptun web elérhetősége - Személyes adatok kezelése, nyilván tartása - Elérhetőségek szerkesztése - További tartalmi kezelési útmutatók.

 

Tárgy- és kurzusfelvétel

Tájékoztató a tárgy- és kurzusfelvételről: TVSZ 42. § (1) "Kurzusfelvételre (tárgyfelvételre) a rendes tárgy- és kurzusfelvételi időszak keretében kerülhet sor, amikor a hallgató véglegesíti az általa elvégzendő kurzusok listáját. A rendes tárgy- és kurzusfelvételi időszakban adott kurzus felvételekor előnyben lehet részesíteni az ajánlott tanterv szerint haladó hallgatókat.

Tárgy- és kurzusfelvétel / Campus kreditek

A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében: 33/A. (1) A Campus-kurzus keretében az Egyetem szervezeti egységei az Oktatási Igazgatóság által szemeszterenként meghatározott ütemezés szerint valamennyi hallgató számára látogatható kurzusokat ajánlanak fel (felajánlási időszak). (3) Campus-kurzusra jelentkezni a legkorábban kezdődő szorgalmi időszak kezdete előtti utolsó munkanaptól szeptember utolsó munkanapjáig, illetve február utolsó munkanapjáig lehet (felvételi időszak).

Adategyeztetési kérelem elérése
Vizsgák kezelése - jegybeírás

Vizsgajegybeírás Oktatóknak: TVSZ 47.§(1) "A hallgató teljesítményét a felsőoktatási intézmény a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban értékeli. A vizsgákról, valamint a nem vizsga keretében szerzett érdemjegyekről is vizsgalap állítandó ki. A vizsgalap tartalmazza az adott tanév félévének megjelölését, a tantárgy (tantervi egység) megnevezését, kódját, a vizsga vagy egyéb értékelés időpontját, a vizsgáztató oktató nevét, oktatói azonosító számát és aláírását, a vizsgán, illetve egyéb értékelésen részt vevő hallgató nevét, hallgatói azonosító számát, az értékelést és a keltezést. A vizsgalap adatait legkésőbb a számonkérés időpontjától számított harmadik munkanapon 15:00 óráig rögzíteni kell a TR-ben.

Levél Csapda