A NEPTUNról hallgatóinknak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Kedves Hallgató! 

 

Az egyetemi évek alatt a tanulmányi ügyek javarészét, mint például a beiratkozás, a tárgy/kurzus felvétel, vagy a vizsgajelentkezés, a Neptun Tanulmányi rendszerben lehet és szükséges intézni.

Szintén a Neptunban lehet nyomon követni és kezelni a különböző pénzügyi folyamatokat az ösztöndíjon, vagy az önköltségen át a vizsgadíj fizetésig.

 

Az alábbi információkkal szeretnénk segítséget nyújtani a Neptun tanulmányi rendszer használatához.  

 

Bejelentkezés a tanulmányi rendszerbe 

A tanulmányi rendszer elérhető a kari honlapokon vagy a http://neptun.pte.hu oldalon keresztül a NEPTUN hallgató ikonra kattintva. A belépéshez meg kell adnia a postai úton kiküldött felhasználó nevét és a hozzá tartozó jelszavát. 

A bejelentkezéshez további információ ezen a linken érhető el: https://neptun.pte.hu/en/segedlet/first_steps

A tanulmányi rendszerben elvégzett műveletek sikerességét, illetve egyes esetekben magukat a műveleti ablakokat is ún. pop-up ablak formájában mutatja meg. Ezért mindenképp javasolt a böngészőben a pop-up ablakokat engedélyezni. 

Firefox: https://www.youtube.com/watch?v=0nh9ruClN3g

Chrome: https://www.youtube.com/watch?v=zjK_DXqqB3M

IE: https://www.youtube.com/watch?v=kPtZ76SJ8P4

 

Jelszó módosítás 

A jelszócserét kényelmesen elvégezheti a https://password.pte.hu címen elérhető jelszókezelést támogató elektronikus rendszer használatával.

Az új, kötelező felhasználói jelszó kezelési házirend a jelszó lejárati idejét 180 napban határozza meg, ami azt jelenti, hogy ezen idő lejárta után a felhasználó nem fog tudni hozzáférni a PTE rendszereihez míg nem cseréli le a jelszavát. A jelszó lejáratáról a jövőben értesülni fog a lejárat előtt 14 nappal e-mailben, a tartományi számítógépen pedig a Windows értesítések közt.

A jelszócsere elvégzése előtt az informatikai eszközein a wifi csatlakozásának tiltását tegye meg a hozzáférés zárolásának elkerülése érdekében.

A mentett jelszavak a felhasználói fiók kizárását okozhatják, így nem tud hozzáférni a PTE rendszereihez amíg a fiókot fel  nem oldja, amit szintén a https://password.pte.hu-n tud megtenni.

Amennyiben a jelszó váltás során problémába ütközik, kérjük forduljon a PTE IT Ügyfélszolgálatához (0-24).

Együttműködésüket köszönjük!

A jelszó kezeléshez további információ ezen a linken érhető el: http://neptun.pte.hu/hu/segedlet/jelszo_kezeles 

 

Személyes adatok és elérhetőségek kezelése 

A személyes adatok naprakész és pontos nyilvántartásáért a hallgató maga felel. Az egyetemnek kötelessége írásban tájékoztatni a hallgatót különböző tanulmányi ügyekről, hol papír alapon, hol elektronikus úton, de ezt csak abban az esetben tudja megtenni, ha a hallgató az aktuális elérhetőségét nyilván tartja. Érdemes tehát figyelni arra, hogy a tanulmányi rendszerben elérhető legyen a helyes állandó/tartózkodási/értesítési cím, egy telefonszám és az e-mail cím, amit naponta olvas.  

A személyes adatok és a képzettségek kezelésére vonatkozó további információ ezen a linken érhető el: http://neptun.pte.hu/hu/segedlet/szemelyes_adatok_es_elokepzettsegek

A tanulmányi rendszer automatikusan is küld üzenetet a hallgatónak bizonyos változásokról, például ha elfogadta a kari Tanulmányi Osztály/Hivatal a beiratkozási lapját, ha megváltozott egy kurzus időpontja, vagy a pénzügyi kiírásokra, teljesítésekre vonatkozóan. Ezen információkat a rendszer e-mail formájában is elküldi, de csak akkor, ha van a rendszerben rögzítve egy alapértelmezett e-mail cím. 

Az elérhetőségek kezelésére, módosítására további információ ezen a linken érhető el:  

https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/elerhetosegek_kezelese_es_automatikus_ertesitesek_beallitas

 

Beiratkozás 

A beiratkozás szükséges a képzés megkezdéséhez, a képzés alatt egyszer, az egyetemi felvételt követően. Ilyenkor a felvettek beiratkozási kérelmet töltenek ki a tanulmányi rendszeren keresztül, amelyben ellenőrzik, és ha szükséges javítják az adataikat, valamint a tanulmányok megkezdéséhez szükséges nyilatkozatokat teszik meg. A hallgatói jogviszony ezen kérelem elfogadásával jön létre.  

A beiratkozásról további információ ezen a linken érhető el: https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/beiratkozasbejelentkezes

 

Önköltség és egyéb díjak befizetése 

A féléves regisztráció, így a beiratkozás feltétele is, hogy az önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató, a képzés első félévére értendő térítési díjának legalább 40%-át befizesse. A tanulmányok során nem csak képzési térítési díjjal, hanem ismételt tárgyfelvételi díjjal, ismételt vizsgajelentkezési és egyéb térítési díjjal is találkozhat.  

A térítési díjak befizetéséről további információ ezen a linken érhető el: https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/penzugyek_1_teritesi_dijak_befizetese

 

Jogviszony igazolás igénylése 

Bizonyos esetekben szükség lehet a hallgatói jogviszony fennállásáról igazolást kiállítani. Ilyen eset lehet egy-egy pályázat benyújtása, de lehet más, egyetemen kívüli ügyintézés is. A hallgatói jogviszony fennállásáról a kari Tanulmányi Osztály/Hivatal hallgatói jogviszony igazolást állít ki.  

A hallgatói jogviszony igazolását csak a beiratkozást követően, a beiratkozási kérvény elfogadása után lehet kiállítani. 

A hallgatói jogviszony igazolás igényléséről további információ ezen a linken érhető el: http://neptun.pte.hu/hu/segedlet/jogviszony_igazolas_igenyles

Tárgy- és kurzusfelvétel 

A tantárgyak azon elsajátítandó ismeretkörök, amelyek teljesítésével kreditet szerezhet a hallgató. Ha elegendő kreditet gyűjt, akkor megszerezheti a diplomáját. A tárgyakhoz kurzusok kapcsolódnak, amelyek meghatározzák, hogy ki oktat, melyik teremben, melyik félévben és milyen időpontban. Így a tanulmányi rendszerben tárgyat és kurzust együttesen kell felvenni. A tárgyfelvételi időszakról a kari Tanulmányi Osztály/Hivatal ad tájékoztatást a kari ütemezésben. 

A tárgy- és kurzusfelvételről további információ ezen a linken érhető el: https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/tanulmanyok_targyfelvetel_0

 

Amennyiben kérdéseire nem talált választ, keresse a tanulmányi ügyintézőjét e-mailben/telefonon vagy személyesen.

Üdvözlettel 

Pécsi Tudományegyetem 

Oktatási Igazgatóság 

Oktatásszervezési Iroda 

Levél Csapda