Vizsga jelentkezés, leadás és csere

Vizsgajelentkezés

A Vizsgák / Vizsgajelentkezés felületre lépéskor az aktuális félévben meghirdetett összes, az aktuális dátum utáni vizsgaalkalom megjelenik. De lehetőség van a listát szűkíteni a felületi szűrő segítségével Félévre vagy konkrét Tárgyra. Ha például csak egy bizonyos tárgy vizsgaalkalmaira vagyunk csak kíváncsiak, akkor a "Tárgyak" legördülő menüből kiválasztva az adott tantárgyat, majd a "Vizsgák listázása" gombra kattintva érhetjük el. 

A felületen a tárgy neve és a vizsga időpontja a két fő információ, de ezeken túl egyéb adatokat is láthatunk a sorban, úgy mint:

  • Típus (a vizsga típusa: írásbeli, szóbeli, elektronikus vizsga, aláíráspótló vizsga stb.)
  • Kurzus limit (a kurzust felvevő hallgatók száma/a kurzus maximális létszáma)
  • Vizsga limit (a vizsgát felvevő hallgatók száma/a maximális jelentkezők száma )
  • Termek (a vizsga helyszíne, vagy helyszínei)
  • Oktatók (vizsgáztatók)
  • Leírás (egyéb vizsga információk)

A Vizsgák / Vizsgajelentkezés menüponton is lehetőség van megtekinteni a vizsgához tartozó tantárgyból előzőleg megszerzett eredményeket. Ha valamely vizsgára hirdetett tárgyból már van eredmény, akkor a vizsga sora előtti + jelre kattintva megnyílik egy belső lista, ami annyi sorból áll, amennyi korábbi eredmény létezik. 

A keresett vizsgát megtalálva, a vizsgatárgy nevére, vagy a sorvégi + / Vizsga adatok linkre kattintva, egy felugró ablakban megjelennek a kiválasztott vizsga adatai (alapadatok, jelentkezett hallgatók, vizsgáztatók, előzmények). 

Vizsga felvételéhez a "Vizsgajelentkezés" felületen az adott időpont sorában található (+) ikonra kell kattintani, majd azon belül a "Jelentkezés" gombra. 

Vizsgára jelentkezni (és arról lejelentkezni) kizárólag a vizsgajelentkezési időszakban van lehetőség a tanévre vonatkozó kari ütemterv és jelentkezési feltételek alapján! 

A már megvalósult jelentkezésnél a vizsga sora kék betűkkel jelenik meg és az egeret a sor fölé húzva előugró panel tájékoztat arról, hogy a vizsga már felvételre került. Ilyenkor a "Jelentkezés" link is inaktív (ellenben aktívvá válik a „Lejelentkezés” link, tehát innen is lehetőség lesz leadni az épp felvett vizsgát).

 

 

Vizsgajelentkezési feltételek

A Térítési és Juttatási Szabályzat 57. § (3) értelmében

„Amennyiben a hallgatónak a vizsgajelentkezés kezdetekor az Egyetemmel szemben bármely jogcímen lejárt esedékességű fizetési kötelezettsége áll fenn, vizsgára nem jelentkezhet, és vizsgára nem bocsátható. Amennyiben a hallgató a költségtérítéses szerződés eredeti példányait aláírásával ellátva a KTI által meghatározott időpontig nem küldi vissza a KTI-nek, a szerződés KTI-hez való beérkezéséig vizsgára nem jelentkezhet, és vizsgára nem bocsátható. Ez utóbbi rendelkezést a 2011/2012. tanév őszi félévének vizsgaidőszakától lehet először alkalmazni.”

A forintban kiírt tartozást leggyorsabban a TR-en keresztüli bankkártyás teljesítéssel lehet kiegyenlíteni, vagy gyűjtőszámlára való utalással. A lehetséges befizetési módokról bővebb információ a következő oldalon található: http://kti.pte.hu/content/hasznos-informaciok

 

Az általános jelentkezési feltételek nem teljesülése esetén a következő visszajelzéseket adja a TR:

Lejárt szolgáltatás tartozása van. You have expired debt of Service.

Kérjük tartozását egyenlítse ki a http://kti.pte.hu/content/hasznos-informaciok oldalon olvasható befizetési módok egyikén. Amennyiben ezt már korábban megtette, akkor juttassa el a befizetési bizonylatot a KTI-nek.

Lejárt visszafizetési kötelezettsége van. You have expired paying back obligation.

Kérjük tartozását egyenlítse ki a http://kti.pte.hu/content/hasznos-informaciok oldalon olvasható befizetési módok egyikén. Amennyiben ezt már korábban megtette, akkor juttassa el a befizetési bizonylatot a KTI-nek.

Tandíj, önköltség tartozása van. You have debt of tuition fee.

Kérjük tartozását egyenlítse ki a http://kti.pte.hu/content/hasznos-informaciok oldalon olvasható befizetési módok egyikén. Amennyiben ezt már korábban megtette, akkor juttassa el a befizetési bizonylatot a KTI-nek.

Kollégiumi díj tartozása van. You have debt of dormitory fee.

Kérjük tartozását egyenlítse ki a http://kti.pte.hu/content/hasznos-informaciok oldalon olvasható befizetési módok egyikén. Amennyiben ezt már korábban megtette, akkor juttassa el a befizetési bizonylatot a KTI-nek.

Ismétlő Vizsgadíj nincs befizetve. Your retake exam fee (IV fee) is not paid.

Adott tárgyból a harmadik és további vizsgáért ismétlő vizsgadíjat kell fizetni. Kérjük a vizsga díját íjra ki magának a Pénzügyek / Tétel kiírás gomra kattintva és a tételt egyenlítse ki.

Képzési szerződés nem került aláírásra. The Student Training Contract is not signed.

Amennyiben a hallgatói képzési szerződését még nem írta alá, akkor azt 2 példányban aláírva, haladéktalanul juttassa el a KTI Ügyfélszolgálatára. (Ügyfélszolgálat: 7622 Pécs, Dohány u. 1-3. ÁJK „Z” épület, alagsor).

Amennyiben már van Önnél minden fél által aláírt szerződés, akkor annak másolatát küldje el az infokti@pte.hu e-mail címre, hogy a rendszerben is beállításra kerüljenek a szükséges beállítások.

Amennyiben a hallgatói képzési szerződést még nem kapta meg, akkor kérje a szerződését a KTI Ügyfélszolgálatától (infokti@pte.hu ; Ügyfélszolgálat: 7622 Pécs, Dohány u. 1-3. ÁJK „Z” épület, alagsor).

Az Ön gyűjtőszámlája negatív egyenleget mutat. The balance of your joint account is negative.

Ellenőrizze gyűjtőszámlája forgalmát és egyenlegét. Amennyiben valóban negatív az egyenlege, akkor rendezze a gyűjtőszámlán keletkezett tartozását. Kérdés esetén forduljon a KTI Ügyfélszolgálatához (infokti@pte.hu; Ügyfélszolgálat: 7622 Pécs, Dohány u. 1-3. ÁJK „Z” épület, alagsor).Egy tárgyból egy félévben három sikertelen vizsga tehető!

 

Kari, speciális jelentkezési feltételek:

  • Kari egyedi vizsgajelentkezési időszak (előrehozott vizsgaidőszak) - illetve a vizsgajelentkezési időszak eltérhet nappali és levelező tagozat esetén, záróvizsgázók számára külön vizsgaidőszak kerül meghirdetésre.
  • Vizsgajelentkezési határidő: le és feljelentkezési határidő általánosan a vizsga kezdete előtt 24 (feljelentkezés) és 36 (lejelentkezés) órával. A karok a napok, munkanapok, szünnapok tekintetében eltérően alkalmazhatják a szabályokat.

Egyedi, oktató által megadott feltételek:

  • Aláírás letiltva vagy megtagadva bejegyzés.
  • Speciális jelentkezési feltételek: utóvizsga, „A” vizsga, utolsó hetes vizsga… stb.

 

Lejelentkezés

Abban az esetben, ha vizsgaidőpont változtatás, vagy téves feljelentkezés, esetleg várólistára kerülés miatt szükséges lejelentkezni a vizsgáról, akkor az adott vizsga sorának végén látható (+) ikonra kattintva, majd a "Leadás" feliratra kattintva tehető meg.

 

Vizsgacsere

Amennyiben egy tárgy vizsgáját másik időpontra szükséges cserélni, megint csak a vizsga sorában látható sorvégi (+) ikonra kattintva, a „Vizsgacsere” lehetőséget a lecserélendő vizsga sorának végén kell választani. 

Ekkor egy előugró ablakban megtekinthető a vizsga tárgyából kiírt többi vizsga, amelyre lehetőség van cserélni a kijelölt vizsgaalkalmat.  

A vizsgacsere ablakban kiválasztva azt a vizsgaalkalmat, amelyre cserélni kívánjuk, majd az adott vizsga sorában található sorvégi ikonra és a „Vizsgacsere” feliratra kattintva tehetjük meg. A művelet mentése előtt a program egy megerősítő kérdést tesz fel egy előugró ablakban, melyben a vizsgacsere szándékot szükséges megerősíteni. A vizsgacsere természetesen csak jövőbeni vizsgaalkalmak között lehetséges.

Levél Csapda