Tárgy- és kurzusfelvétel / Campus kreditek

Az egyes karok szabadon választhatóként felvehető tárgyakat ajánlanak fel egymásnak. A kar által befogadott szabadon választható tárgy felvehető a hallgató számára a tantervi kapacitás figyelembe vételével. A tanterven kívül felvehető szabadon választható tárgyak körét nevezzük Campus krediteknek. 

A Campus kreditben felvehető tárgyak listája a Tárgyak / Tárgyfelvétel menüponton érhető el. Ez esetben a szűrésben található Minden további intézményi tárgy jelölő beállításával kezdhető meg a tárgyfelvétel. 

A jelőlő beállításával, valamint a Tárgyak listázása gomb megnyomására megjelennek azok a tárgyak, amelyek a hallgató számára az adott félévben felvehetők. Egy Campus kredites tárgy akkor vehető fel a hallgató számára, ha

- a tárgyat oktató kar kiajánlotta és a hallgató kara befogadta az adott tárgyat,

- a tárgy felveendő kurzusa rendelkezik egyéb, tanterven felül vehető maximális hallgatói létszámmal.

A Campus kreditek között tárgycsoportok segítik az eligazodást. Külön megjelölésre kerülnek a Zenélő Egyetem tárgyai, Egyetem az aktív állampolgárokért vagy a Kredites kurzusok "disz"-eseknek. A szűrés panel jobb oldalán található Tárgycsoport mezőből választhatók a szűkítő csoportok.

Levél Csapda