Tárgy- és kurzusfelvétel

A  Tárgyak / Tárgyfelvétel menüpontra kattintva érhető el a felvehető tárgyak listája. A tanulmányi rendszerben a tárgyfelvétel kétszintű: tárgyat és kurzust egy időben felvenni kötelező. Így a megjelenő tárgylistában egy tárgy alatt további kurzusok érhetők el, amelyek közül egyet vagy többet kell választani a sikeres tárgyfelvételhez.

 

A tárgyfelvételben egy felületi szűrő segít a megfelelő tárgyak kiválasztásában. Elsősorban a Félév szűrő szűkíti az aktuális félévre vonatkozó felvehető tárgyakat. 

A tárgyfelvétel kizárólag meghirdetett tárgyakra lehetséges! Csak akkor jelenik meg a tárgyak listájánál a „Tárgyfelvétel” oszlop, amennyiben a „Csak a meghirdetett tárgyak” jelölőnégyzet be van pipálva! A nem meghirdetett tárgyakat csak megtekinteni lehet, tárgyfelvétel ezekkel nem végezhető.

A Tárgytípus szűrés rádiógombjai három részre osztják a felvehető tárgyak körét:

•Mintatantervi tárgyai: a rádiógombhoz kapcsolódik egy Mintatantervek szűrő, amely segítségével a képzésben előírt kötelező, vagy kötelezően választható tárgyakra szűkíthető a lista. A képzés során előfordulhat hogy több mintatantervből is fel kell venni tárgyakat.

•Egyéb szabadon választható tárgyak: Ebben az esetben nem a mintatantervből, hanem a mintatanterv mellé rendelt szabadon választható tárgyakból lehet felvenni. A képzés során a szükséges megszerzendő kreditszám egy bizonyos százalékában vehető fel kredit, minden féle tantervi kötöttség nélkül. A rádiógomb hatására a kar által ajánlott szabadon választható tárgyakra szűkül a lista.

•Minden további intézményi tárgy: a rádiógomb mintatanterv független, csak azon tárgyakat tartalmazza, amelyek más kar által ajánlottak. Így lehetőség van a PTE valamennyi karán tartott, és szabad hellyel rendelkező tárgyat felvenni a szabadon választható kreditek, vagy a PTE10% keret terhére.

A campus kurzusok felvételéről további tájékoztatás információ itt olvasható.

 

A szűrőpanel segítségével tovább szűkíthető a lista Tárgynév, Tárgykód, Oktató, Kurzuskód, az oktatás nyelve vagy időpontja alapján. Kifejezetten hasznos a tárgycsoport szűkítő feltétel használata. A mintatantervekben ugyanis tárgycsoportok foglalják össze a felvehető tárgyakat, ismeretkörük, vagy kötelezőségük alapján.

A szűrésben beállított feltételek alapján a Tárgyak listázása gombra kattintva jeleníti meg a program a felvehető tárgyakat. A listában azon tárgyak is megjelennek, amelyek korábban már teljesítve lettek. Ezeket a táblázat Teljesítve oszlopa jelöli. De információt ad a tárgy kreditértékről, kötelezőségéről, ajánlott félévéről, stb. A felvenni kívánt tárgyról további információk a sorvégi + jelre kattintva a Tárgy adatokra kattintva érhető el. Ugyanitt tölthető le a tárgy féléves tematikája.

 

A tárgylistában a felvenni kívánt tárgynál a Felvesz linkre kell kattintani. Egyszerre csak egy tárgy vehető fel. A Felvesz-re kattintva megjelenik egy új ablakban a tárgy alapadata, amelyben látható a felvehető kurzus(ok) listája. 

 

További információként megjelenik a kurzus típusa, létszámadatai, órarendi információja, oktatója. A kurzus kódjára kattintva további információk láthatók a felvenni kívánt kurzusról. A Kurzus adatok ablakban egyrészt elérhetők a kurzust már felvett Hallgatók, a kurzushoz kapcsolódó Jegyzetek, másrészt közvetlen az Alapadatokban szerepel a Kurzus ára (amennyiben a kurzus térítési díjas, például idegen nyelvi kurzusok) illetve a Bővebb órarendi információkra kattintva egy felugró ablak tájékoztat a pontos óraidőpontokról és terembeosztásról.

 

Tárgy- és kurzusfelvételi szabályok

A kurzus típusok esetében általános szabály, hogy minden típusból egyet felvenni kötelező a sikeres tárgyfelvételhez. Például: A tárgy egy előadás és egy gyakorlat oktatásával kerül megtartásra a félévben. Az előadásra összesen 10 hallgató jelentkezhet, de a gyakorlat kisebb csoportokban kerül megtartásra. Így a tárgy alatt egy előadás és két gyakorlati kurzus található. A három kurzusból egy előadást és egy gyakorlatot kell választani. 

Kivétel a vizsgakurzus, amely esetében elegendő csak annak felvétele. De kari szabály vonatkozik a vizsgakurzus felvételére. Általában csak az veheti fel, aki korábban már teljesítette a vizsgára bocsátás feltételét a tárgyból, de ennek speciális meghatározása a kar kompetenciája. 

 

Az általános szabályokról és a kari speciális külön rendelkezésekről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik és a kari Tanulmányi Osztály/Hivatal ad bővebb tájékoztatást. Ilyen kari szabály például ha előnyben részesítik a felvételkor azokat a hallgatókat, akik a mintatantervük szerinti ajánlott félévben veszik fel a tárgyat, azaz tanterv szerint haladnak. Vagy előnyben részesítik az oktatói véleményezést kitöltőket.

Azt, hogy milyen kurzusfelvételi időszakban lehet jelentkezni, a karok határozzák meg, vagyis a jelentkezés kezdete karonként eltér. Ezen időszakok elérhetők a kari tanéves ütemezésben. 

Szabály a tantervi egymásra épülések figyelembe vétele is. Ezekben az esetekben csak akkor vehető fel a tárgy, ha korábban annak más tárgyi előfeltétele teljesítve lett.

 

 A tárgyfelvétel sikerességéről, vagy sikertelenségéről visszajelző üzenet tájékoztat. A visszajelző üzenetben olvasható az esetleges sikertelenség esetén a sikertelen tárgyfelvétel oka (pl. nem felelt meg az intézménye által felállított tárgyfelvételi követelményeknek, vagy a kurzus már betelt, stb.). A visszajelző üzenet konkrétan jelzi, hogy mely kurzusnál telt már be a létszám, így több kurzusra jelentkezés esetén is látható, hogy mi a sikertelenség oka. 

 

 Órarend tervezés

Ugyan a tárgy- és kurzusfelvétel csak a megadott időszakban lehetséges, de előzetes tervezés végezhető már korábban is. Ebben az esetben a tanulmányi rendszer órarend tervező funkciója gyűjti a felvenni kívánt kurzusokat, majd a jelentkezési időszak kezdetével a tervezőből lehet néhány kattintással felvenni a kurzusokat.

Az órarend tervezőbe csak azon kurzusok tehetők be, amelyek rendelkeznek órarendi információval.

Kurzuscsere

Előfordulhat olyan eset, hogy egy tárgy alatt több azonos típusú kurzus van és egyet kell választani. A választás a későbbiekben módosítható anélkül hogy a tárgyról a hallgató lejelentkezne. Ehhez a Tárgyfelvétel menüponton a tárgy sorában a Felvesz linkre kell kattintani majd módosítani a kijelölt kurzust a megfelelőre és a Mentés gombbal érvényesíthető a kurzuscsere.

Tárgyleadás

A már felvett tárgyak leadhatók a jelentkezési időszakban. Ahogy a felvétel, úgy a tárgyleadás is együttesen tárgy és kurzus esetében történik meg. 

A tárgyleadás elérhető a Tárgyfelvétel menüponton, a már felvett tárgyban a Felvesz linkre kattintva, a További adatokban a Tárgyleadás gombbal. Ugyanezen funkció elérhető a Felvett tárgyak menüponton a tárgy sorának végén lévő + jelre és a Tárgy leadása gombra kattintva.

 

 

Levél Csapda