Feladat kezelés

Új feladat felvitele

Az évközi feladat felvihető egy kurzus sorában, vagy a feladat kezelésére szolgáló összefoglaló felületről. Az előbbi esetben az Oktatás / Kurzusok menüponton szükséges kiválasztani a kívánt kurzust, majd a kurzus sorának végén lévő + jelre kattintva a Feladatok menüben az Új felvétele gomb segítségével hozható létre a feladat. Utóbbi esetben az OKtatás / Feladatok menüponton ugyanezen gomb segítségével, a kívánt kurzus kiválasztásával hozható létre a feladat. Egy létrehozott feladat több kurzushoz is hozzáköthető. Ebben az esetben az Új felvétele gomb helyett a Meglévő feladat hozzáadása gombra kell kattintani. A program egy felugró ablakban kéri be a választható, kapcsolandó feladatot.   

Új feladat kiírásánál szükséges megadni a feladni nevét, típusát, értékelésének módját, valamint a beadási határidőt. A további elemek (kód, pótlás típus, leírás) opcionálisan használható. 

A feladat típus kiválasztásakor - az Elektronikus vizsga és a Vizsga beugró típusok kivételével - a hallgatótól egy dokumentum feltöltését várja a program. Elektronikus vizsga esetében a feladathoz, mint beszámolási alkalomhoz, egy elektronikus vizsgafeladatsor fog kapcsolódni. (További információ az elektronikus vizsga kezeléséről.) Vizsga beugró esetében a program egy dokumentum feltöltését várja a hallgatótól, azzal a különbséggel, hogy itt a feladathoz vizsgajelentkezési feltétel rendelhető (például csak az jelentkezhet vizsgára, aki legalább 50% ot ért el a feladat teljesítésében.)

Az értékelés módja esetében két típus választható: jegy (1-5), pontszám (1-100). A jegy típusú értékelésből is van több altípus, és a pontszámmal történő értékelésben is van eltérő maximális pontszám (lehetővé téve ezzel az egyes feladatok eltérő súlyozását). A kiválasztott értékelés típusnak megfelelően fogja a program felkínálni az eredmények rögzítésekor a választható értékeket. 

A feladat kiírásá alsó részében további információk adhatók meg, beállítások tehetők. Megadható hogy melyik teremben történik a feladat megoldás (például abban az esetben ha elektronikus vizsgateszt kitöltése történik). Szintén az elektronikus vizsgához kapcsolódik az E-vizsga jelszó alkalmazása (a vizsgateszt kitöltése csak a jelszó ismeretében kezdhető meg), illetve az E-vizsga IP figyelés (a válaszív export megjeleníti a kitöltő IP címét). Nem az elektronikus vizsgáztatáshoz kapcsolódó beállítás a feladat megjenítése, vagy a feladathoz feltöltött segédfájl láthatósága. Illetve a beadott feladat megtekintésének lehetősége. 

Jelentkeztetéses feladat

Létrehozható olyan feladat, amely nem a kurzus összes hallgatójára, hanem egy szűkebb körben teljesítendő. Két működési elve van: a hallgatók jelentkezését várja az oktató (pl azoknak akik szeretnének javítani, extra feladatot ír ki az oktató), avagy az oktató jelentkeztetéssel meghatározza azokat a hallgatókat, akikre a feladat vonatkozik. 

A kurzushoz rendelt oktató típusa meghatározza, hogy az oktató jogosult-e jelentkeztetéses feladatot kezelni. Ha igen, úgy a feladat kiírása felületén további opciók jelennek meg. (A típus beállításáról további tájékoztatás a tanszéki adminisztrátoron, vagy a kari Tanulmányi Osztályon keresztül kérhető.) Jelölni szükséges hogy a feladat jelentkezéses-e, opcionálisan megadható a maximum jelentkezők száma, valamint kötelezően töltendő a jelentkezési időszak. 

Amennyiben nem a hallgatók jelentkezését várja az oktató, hanem ő maga jelentkezteti fel a hallgatókat, úgy a feladat adait megnyitva a Hallgatók fülön lévő Jelentkeztetés / Lejelentkeztetés gombokkal kezelhető.

Hallgatói feladat beadás

A hallgató webes felületén lehetőség van egy adott kurzus feladatainak megtekintésére és összefoglalóan a Tárgyak / Feladatok menüponton az összes feladat megtekintésére. A feladat sorának végén lévő + jelre kattintva van lehetőség a Jelentkezésre/Lejelentkezésre (amennyiben a feladat jelentkezéses), a feladathoz kapcsolódó segédanyag letöltésére (Feltöltött dokumentumok), üzenetet küldeni az oktatónak, vagy feltölteni a beadni kívánt dokumentumot. 

A fájl feltöltése a tanulmányi rendszerben a megszokott módon, a dokumentum feltöltéssel azonos módon kerül végrehajtásra.

Fontos hogy a feladat beadása a fájl feltöltésével nem történik meg automatikusan, a folyamat megszakítható. Ha a hallgató a Feladat beadás gomb helyett csak bezárja a felületet, akkor a beadás nem kerül véglegesítésre, és lehetőség van a beadott dokumentum cseréjére, szerkesztésére. A véglegesítés a Feladat adataiban a Beadott feladatok fülön a dokumentum sorának végén található + jelre kattintva a Feladat beadás véglegesítése opcióval lehetséges. 

Beadott feladatok megtekintése, értékelése

A feladatok megtekintéséhez a Neptun Meet Street felületére kell navigálni. Az NMS Feladatok / Beadott feladatok menüpontján a szűrő segítségével érhető el az adott félév - tárgyainak - kurzusainak - feladatai. A felületen egy hierarchikus rendszer mutatja a feladatott és a beadott dokumentumot. A dokumentum sorának végén található + jelre kattintva van lehetőség a Beadott dokumentum megtekintésére illetve letöltésére. 

Amennyiben több fájlt kíván az oktató letölteni, úgy előbb a jobb oldalon a kijelölés segítségével meg kell jelölni a letölteni kívánt dokumentumokat, majd a káblázat bal felső, vagy jobb alsó sarkában található Kijelölt dokumentumok letöltése gombra kell kattintani. A program egy zip fájlba tömöríti a fallgatók által beadott fájlokat. Lehetőség van egyszerre több feladathoz feltöltött hallgatói dokumentum letöltésére is.

Az értékelés elvégezhető az NMS felületén a Beadott feladatok felöl, és a tanulmányi rendszerből akár a kurzus feladatában, akár az összefoglaló Oktatás / Feladatok menüpontról. A feladat adataiban az Eredmények fülön találhatók a beadásra jogosult, vagyis az értékelhető hallgatók. A feladat kiírásakor meghatározott értékelésnek megfelelően van lehetőség eredményt rögzíteni. A rögzítés megegyezik a jegybeíreás módjával, csoportos rögzítés vagy import használható a beírás leegyszerűsítésére. 

 A felületen a hallgatói névsor ban található Hallgatói eredmények nyomtatása gomb segítségével egy - a vizsgalap funkciójával azonos - feladat eredménylap készíthető. 

Statisztika

A hallgató számára is megjelenik a webes felületen a feladatainak értékelése összefoglalóan. Az oktatónak is lehetősége van akár egy kurzus egy feladatának eredményeiről, akár a kurzus összes feladatának eredményéről kimutatást kérni. Erre a feladatokat mutató felültek, például Oktatás / Feladat menüpont, További funkciói szolgálnak. A funkciók között az Összesített hallgatói eredmények a kijelölt feladatokat összesíti hallgatóra, míg az összes feladat eredménye Excel fájlban egy adatbázist ad a beadott feladatokról és értékelésükről.  

Pótlás...

Részfeladat kiírás...

 

Levél Csapda