Elektronikus vizsga

 

 

 

Az oktatónak lehetősége van a tanulmányi rendszeren keresztül egy elektronikus teszt kitöltetésével értékelni a hallgató teljesítményét. Az ilyen teszt kitöltése minden esetben valamilyen beszámolási alkalomhoz kapcsolódik. Két típusa lehet ezeknek az alkalmaknak: vagy vizsgaidőpont, vagy egy kurzus feladatának beadási időszaka.

Mind a feladatok, mind a vizsgaidőpontok esetében igaz hogy a beszámolási alkalom típusa „Elektronikus vizsga”. Valamint ebben az esetben az alkalom megjelenik a Vizsgák / Vizsgázás menüponton. A felületen, ha az aktuális időpont a vizsga tartamába, vagy a feladat beadási időszakába esik, a sorban aktív lesz a Kitöltés gomb.

 

A gombra kattintva előbb egy felugró ablak tájékoztat a kitöltés fontosabb tudnivalóiról. Mettől és meddig van leheőség a kitöltésre, hány perc áll rendelkezésre a tesztsor megoldásához, hányszor tölthető ki a teszt. abban az eseben ha az oktató a kitöltést egy jelszóhoz kötötte, ezen a felületen szükséges megadni azt. 

 

 

 

Az ablakban a vizsga menetére vonatkozó általános leírásokat találunk. az Indítás gombra kattintva kezdődik a kitöltés. Amennyiben a kérdőív fordításra került, úgy a jobb felső sarokban egy földgömb ikon jelenik meg a nyelvváltáshoz.

 

A kérdőív kérdéseket tartalmaz. A kérdések kérdéscsoportokba szerveződnek, amelyből lehetőség van véletlenszerűen kérdéseket kiosztani. A kérdéscsoportok oldalakra tagolhatók. Az oldalak fejezetté állnak össze. Így előfordulhat, hogy egy kérdéscsoporton belül a kitöltők más-más kérdéseket kapnak. A kérdőív több oldalt is tartalmazhat, amelyek között lépkedni lehet. Meglehet hogy az oktató előírt fejezet teljesítési küszöböt, amin ha elbukunk, nem folytathatjuk a kitöltést.

 

 

 

 

Ha kész, a Vizsga befejezésre gombra kattintva adhatjuk be a feladatsort.  A program tájékoztat az elért eredményről. A megjelenítés módját az oktató határozza meg. Azt is, hogy a javítás megtekinthető-e és ha igen, akkor milyen módon.

 

Előfordulhat olyan eset hogy nem minden kérdést tud a program automatikusan lepontozni. Ilyen ha többsoros választ kell adni a kérdésre, vagy egy fájlt kell feltölteni a kérdésben. Ebben az esetben a program a kérdések pontértékét külön jelzi mint Pontozásra váró kérdések.

 

 

 

 

Az oktató adhat ki gyakorló feladatsort is. A beszámolási alkalomhoz rendelve ezek a gyakorló feladatsorok a Vizsgák / Gyakorlás menüponton érhető el. A gyakorló feladatsor addig tölthető ki, érhető el, amíg a beszámolási alkalom el nem kezdődik, azaz a vizsga kezdőidőpontjáig, vagy a feladat beadásának kezdetéig.

 

Az oktató megengedheti, hogy egy feladatsort többször is kitöltsünk. Ebben az esetben a feladatsor újrakezdhető, újrakezdéskor érvényteleníti a korábbi kitöltést. Éles kitöltés esetében a program mindig a legutoljára kitöltött teszt eredményét veszi alapul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levél Csapda