Átsorolás tájékoztató - támogatási idő elérése miatt (oklevél)

Az adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő elérése miatti átsorolás

 

TJSZ (a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete) 8. § (1) Egy adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő két félévvel a 7. § (2) bekezdése szerinti eljárás alkalmazása esetében legfeljebb hat félévvel – lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott oklevelet nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon költségtérítéses, illetve – amennyiben tanulmányait a 2012/2013. tanévben, valamint ezután kezdte meg – önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha a 7. § (1) bekezdése, illetve a 7. § (3) bekezdése szerinti támogatási időt egyébként még nem merítette ki. A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók esetében az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt is be kell számítani.

 

- Az érintett hallgatói kör: minden hallgató (kivéve a doktori képzésben részt vevő hallgatók)

 

- Az érintett hallgatói kör lehetséges finanszírozási formája:

 

       

államilag támogatott

       

magyar állami ösztöndíjjal támogatott

       

magyar állami részösztöndíjjal támogatott

 

- Az átsorolás lehetséges esetei:

 

       

államilag támogatottról költségtérítésesre

       

magyar állami ösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

       

magyar állami részösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

 

- Az átsorolás feltétele: adott hallgató a képzése képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időt 2 félévvel (a TJSZ 7. § (2) bekezdése szerinti esetben 3, 4, 5 vagy 6 félévvel) meghaladó számú magyar állami ösztöndíjjal támogatott, magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy államilag támogatott lezárt aktív félévvel rendelkezik

 

- Az átsorolás időpontja: félévente, a félév lezárását követően, de az őszi félévet követően legkésőbb március 1-ig, a tavaszi félévet követően legkésőbb szeptember 30-ig kell meghozni az átsorolási döntéseket, azonban amennyiben március 1., illetve szeptember 30. napját követően jut az átsorolásról szóló határozat meghozatalára jogosult személy tudomására az átsorolást szükségessé tevő információ, az átsorolási határozatot március 1., illetve szeptember 30. napját követően is meg lehet hozni.

 

 

Levél Csapda