Átsorolás tájékoztató - hallgató kérésére történő átsorolás

A hallgató kérésére történő átsorolás

 

TJSZ (a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete) 42. § (11) Az államilag támogatott hallgató kérése alapján költségtérítéses, a magyar állami ösztöndíjjal és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató pedig kérése alapján önköltséges formában folytathatja tanulmányait a soron következő félévtől, amennyiben erre vonatkozó kérelme legkésőbb a félév kezdete előtt 30 nappal beérkezik az érintett Kar Tanulmányi Osztályára. A magyar állami ösztöndíjjal és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatónak a kérelemben vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg benyújtott iratba foglaltan nyilatkoznia kell arról, hogy a magyar állami ösztöndíjjal támogatott illetve magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát visszavonja. A saját kérésre történő átsorolásról a határozatot a Tanulmányi Osztály vezetője hozza meg. Az átsorolt hallgató ezután viszont csak az Egyetem többi költségtérítéses, illetve önköltséges hallgatójával megegyező módon kérheti az államilag támogatott, illetve magyar állami ösztöndíjjal vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben megüresedett helyre történő átvételét.

 

- Az érintett hallgatói kör: minden hallgató

 

- Az érintett hallgatói kör lehetséges finanszírozási formája:

 

       

államilag támogatott

       

magyar állami ösztöndíjjal támogatott

       

magyar állami részösztöndíjjal támogatott

 

- Az átsorolás lehetséges esetei:

 

       

államilag támogatottról költségtérítésesre

       

magyar állami ösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

       

magyar állami részösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

 

- Az átsorolás feltétele: adott hallgató átsorolásra vonatkozó kérelme legkésőbb adott félév kezdete előtt 30 nappal beérkezzen az érintett Kar Tanulmányi Osztályára (Tanulmányi Hivatalába, Tanulmányi Csoportjához)

 

- Az átsorolás időpontja: félévente, az átsorolással érintett félév kezdetét megelőzően kell meghozni az átsorolási döntéseket

 

Levél Csapda