Átsorolás tájékoztató - 36 kr és TJSZ 9.m / súlyozott tanulmányi átlag el nem érése

A költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre történő átsorolás esetei

Átsorolás 36 kredit és a TJSZ 9. számú melléklete szerinti súlyozott tanulmányi átlag miatt

A TJSZ 42. § (1) b) pontja értelmében ha az adott tanulmányait a 2016/2017. tanévben, illetve ezután megkezdő, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgató az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, vagy (a 2017. nyári átsorolási eljárás vonatkozásában: és) nem érte el a jelen szabályzat 9. számú melléklete szerint az adott szakra a szak képzési területe alapján vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagot, akkor tanulmányait a következő félévtől csak önköltséges finanszírozási formában folytathatja..

A TJSZ 42. § (1) bekezdése szerinti súlyozott tanulmányi átlag értékek a következők:

Képzési terület

Súlyozott tanulmányi átlag

agrár

3,0

bölcsészettudomány

3,25

gazdaságtudományok

3,0

informatika

3,0

jogi

3,0

közigazgatási, rendészeti és katonai

3,0

műszaki

3,0

művészet

3,25

művészetközvetítés

3,25

orvos- és egészségtudomány

3,0

pedagógusképzés

3,25

sporttudomány

3,25

társadalomtudomány

3,25

természettudomány

3,0

 

Mentesülés az átsorolás alól: 

Az átsorolási döntés során nem kell azokat a hallgatókat figyelembe venni: 

• akik a Pécsi Tudományegyetemen legfeljebb egy képzési időszakban (egy félévben) folytattak tanulmányokat;

• akiknek az adott tanulmányaik (adott szakon aktuálisan folytatott tanulmányaik) esetében még nincs kettő lezárt aktív félévük;

• akik az átsorolási döntésnél figyelembe vett bármelyik félévben valamely EGT-államban a Pécsi Tudományegyetem hozzájárulásával megkezdett olyan részképzésben vettek részt, amely részképzésben folytatott tanulmányaik a Pécsi Tudományegyetemen folyó képzésükbe beszámíthatók.

Az átsorolás időpontja:

Tanévenként egyszer, a tanév végén, a tavaszi félév lezárását követően, de legkésőbb július 31. napjáig kell meghozni az átsorolási döntéseket.

Levél Csapda