Hallgatói segédlet

Alább olvashatjátok a Neptun PTE-re szabott használati útmutatóját. A tartalomjegyzékben a keresett információra kattintva azonnal a témára ugrik az oldal. Amennyiben van olyan Neptun funkció, amelyet nem találsz, vagy részletesebb leírását olvasnád, kérjük, írd meg nekünk a neptun@pte.hu címre.

A tanulmányi rendszerben nyilvántartott, befizetett térítési és szolgáltatási díjak esetében, amennyiben a hallgató nem vette igénybe az adott szolgáltatást, vagy annak csak egy arányos részét, úgy lehetősége van a befizetett díj egészét, vagy részét visszaigényelni. Ennek kérvényezési folyamatában segít az alábbi útmutató.

Az oktatóknak lehetőségük van évközi feladatokat kiírni a kurzus hallgatói számára. A feladat kezelés lehetővé teszi az hallgatók évközi teendőinek adminisztrációját és értékelését. 

Az Ügyintézés / Kérvények felületen van lehetőség elektronikus úton kérvényt benyújtani az Intézmény felé.
A kérvények az ügytípusnak megfelelően sokfélék lehetnek, azok sablonjait az Intézmény hozza létre.
A "Kitölthető kérvények" fülön a kérvény nevére kattintva, vagy a sor végi (+)Lehetőségek linket választva tölthető ki.
A kérelem a felület részeként jelenik meg, kitöltése után a "Mentés" gombbal kerül továbbításra.
A kérvény kitöltésének felfüggesztése is lehetséges, az erre szolgáló gombra kattintva a félbemaradt kérvény később folytatható, vagy újrakezdhető
(ekkor a kérvény kitöltés befejezve oszlopban egy piros X jelenik meg).
A mentés után a kérvényéhez a 'Kérvénymelléklet feltöltése' ablakban van lehetőség mellékletet feltölteni (amennyiben a mellékletek leadásának határideje is van, ez megjelenik az ablakban).
Ebben az ablakban a "Tallózás" gombbal választható ki a feltölteni kívánt állomány.
A "Leírás" mezőben leírás is rögzíthető hozzá.
Az "Új kérvénymelléklet feltöltése" gombbal történik meg a dokumentum feltöltése.
A Leadott kérvények fül alatt megjelennek a már leadott kérvények.
Adott kérvény esetében meghatározható, hogy hányszor lehet kitölteni azt.
Az érvénytelenített kérvények nem számítanak bele a maximálisan kitölthető kérvények számába.
Mivel egyes kérvények kitöltése során szükség lehet arra, hogy a másik képzés adatai megtekinthetőek legyenek, javasoljuk az ilyen kérvény sablonoknál a
"Kérvény kitöltés felfüggeszthető" jelölőnégyzet használatát, hogy a kérvény leadás során már kitöltött adatok eltárolásra kerüljenek.

Vizsgahirdetési segédlet Oktatóknak: TVSZ 49. § (1) A kar a TR segítségével köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége előtt legalább négy héttel az egyes vizsgák napjait, a vizsgázó hallgatóknak az egyes vizsganapokra meghatározott maximális létszámát, a vizsgáztatásban közreműködők nevét, a jelentkezés idejét és módját, a vizsgaeredmények közzétételének napját. (2) A vizsgáztatást oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni tudjon és – amennyiben a vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette – vizsgázhasson.

Vizsgajegybeírás Oktatóknak: TVSZ 47.§(1) "A hallgató teljesítményét a felsőoktatási intézmény a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban értékeli. A vizsgákról, valamint a nem vizsga keretében szerzett érdemjegyekről is vizsgalap állítandó ki. A vizsgalap tartalmazza az adott tanév félévének megjelölését, a tantárgy (tantervi egység) megnevezését, kódját, a vizsga vagy egyéb értékelés időpontját, a vizsgáztató oktató nevét, oktatói azonosító számát és aláírását, a vizsgán, illetve egyéb értékelésen részt vevő hallgató nevét, hallgatói azonosító számát, az értékelést és a keltezést. A vizsgalap adatait legkésőbb a számonkérés időpontjától számított harmadik munkanapon 15:00 óráig rögzíteni kell a TR-ben.

A kollégiumi jelentkezés felületen van lehetőség az aktuális jelentkezési időszakban kollégiumba jelentkezni, illetve a jelentkezést követően megnézni az elért jelentkezési pontszámot. A felület tetején található “Kollégium” kiválasztása blokkban az elérhető kollégiumi jelentkezési időszakok találhatóak. Alatta az időszakhoz kapcsolódó jelentkezés státuszát van módod megtekinteni. A státusz attól függően változik, hogy hol tart a kollégiumi jelentkezési folyamat. A megfelelő időszakot kiválasztása után a 'Kiválasztott kollégiumok' mezőben lehetőség van a konkrét kollégium kiválasztására. Ez az 'Új kollégium kiválasztása' gombbal tehető meg. Amennyiben mégsem a kiválasztott kollégiumot szeretné a hallgató megjelölni, az adott kollégium paneljában található "Törlés" gombra kell kattintani, illetve ha a megjelölt kollégiumok sorrendjén változtatni szeretne, azt is megteheti. A kollégium kiválasztása és sorrendezése után a jelentkezés leadásához ki kell tölteni a jelentkezési űrlapot.

A Neptunba belépve az "Ügyintézés / Szakirány jelentkezés" menüpontot kell választani. Ezen a felületen keresztül lehet szakirányra jelentkezni, vagy a jelentkezési sorrendet beállítani. Bizonyos esetekben a beosztás megtekintésére is itt van lehetőség. Ugyanezen felület szolgál a minor és a specializáció, vagy sáv felvételére. A korábban felvett szakirány(ok) a "Tanulmányok / Képzés adatok" menüpont alatt jelen(nek) meg. A félév kiválasztása után a "Listázás" gombra kattintva választhatjuk ki a szakirány választási időszakot. Az időszakok között csak azok a szakirányok jelennek meg, amelyeket tanterv szerint felvehetünk. A "Lehetőségek (+) / Hallgatók feliratra" kattintva megláthatjuk, kik jelentkeztek már a kijelölt szakirányra. Ezután kijelöl és "Felvesz". Párhuzamos szakirány jelentkezésnél a program a megjelölt szakirányokat külön modul csoportra bontja (pl. szakirány és minor). A "Kiválasztott szakirány" listában a +(Lehetőségek) alatt a található „Fel” és „Le” gombokkal állítható a jelentkezési sorrend. A "Szakirány leadása" gombra kattintva törölhetjük a kiválasztottak közül. A beosztást az "Elfogadva" oszlopban lévő zöld pipa mutatja. A záróvizsga időszakban történhet vizsga meghirdetés is, ilyenkor a +(Lehetőségek) gomb felett a "Jelentkezés módosítása / Bővebb" gomb is aktív.

A "Személyes adatok" felületen a második, ”Állandó/Ideiglenes diákigazolvány” fül alatt megjelenítésre kerülnek a hallgatóhoz tartozó állandó és ideiglenes diákigazolvány adatok, mint az igazolvány típusa (állandó, ideiglenes), az igazolvány sorszáma, kiadás dátuma, érvényesség ideje, valamint a tagozat (nappali, levelező, vagy esti). A sorvégi "Lehetőségek (+)" ikonra kattintva az egyes diákigazolványhoz tartozó matrica és esetleges személyi lap adatait lehet megnézni. A diákigazolványok érvényességi ideje is feltüntetésre került a felületen, illetve ideiglenes igazolvány esetén az előugró ablakban. A "Saját adatok / Adatmódosítások" menüpontra kattintva ellenőrizhető az adatmódosításra beadatott kérelmek, illetve hogy melyek kerültek elfogadásra.
A diákigazolvány igényléséhez az okmányirodában szükséges a fénykép elkészítése és a NEK azonosító megszerzése. Ezt követően a Neptun diákigazolvány igénylés felületen ("Ügyintézés / Diákigazolvány igénylés") lehetőség van új diákigazolvány igénylés elektronikus rögzítésére, valamint itt nyomon lehet követni a kapcsolódó, már leadott igényléseket. A felületen az ’Új felvétel’ gombbal lehetséges új diákigazolvány igénylés felrögzítése. Erre kattintva egy előugró ablakban ki kell tölteni a „NEK azonosító”, „Igénylés típusa”, vagy amennyiben van, akkor a „Másodlagos intézmény” mezőket. A másodlagos intézmény kitöltésekor ki kell tölteni mind a másodlagos intézmény, mind a másodlagos intézmény nyomdai kódja szöveges mezőket. Az utóbbi formátuma Fxxxxx, azt, hogy mit kell ide beírni, a másodlagos intézmény honlapján, vagy a Tanulmányi Osztályon lehet megtudni. A diákigazolvány igénylésnél csak állandó, vagy tartózkodási cím alapján igényelhető az igazolvány. Hivatalos okmány lévén javasolt a bejelentett lakcím megadása. A „NEK azonosító” mezőbe az Okmányirodától kapott, úgynevezett NEK kódot kell berögzíteni. Hibás formátumú sorszám nem rögzíthető. A feliratok, tooltipek adategyeztetésre, a NEK azonosító rögzítési szabályára, és címmel, másodlagos intézményi kóddal kapcsolatos tudnivalókra hívja fel a figyelmet. A diákigazolvány legyártásához teljes, karakterhelyes egyezés szükséges a Neptunban szereplő adatok és a NEK adatlap között, eltérés esetén, igénylés előtt az ügyintézőhöz kell fordulni. Az igénylés típusa mezőben jelezhető, hogy milyen okból kérelmezi a hallgató új diákigazolványt. Lehetséges többek között előző igazolvány elvesztése vagy adatváltozás miatt.
A „Képzés” mező nem változtatható, tájékoztató jellegű, hogy látható legyen, mely képzésére fog vonatkozni az igénylés. Ha több képzés van, akkor a képzésváltás segítségével lehet a képzésen módosítani. Ilyenkor természetesen elölről kell kezdeni a rögzítést. Új igénylés addig nem indítható, amíg van folyamatban lévő igénylés. A már felrögzített igénylés a felületen látható listában jelenik meg, ahol kijelzésre kerülnek (az igénylés
korábbi eljárási módjának megfelelően) az igénylő lapok sorszámai, igény típusa, befizetve, valamint, hogy postázásra került-e már.

A Neptun Meet Street (NMS) lehetőséget ad az oktatók és a hallgatók közötti fájlmegosztásra. Az oktatáshoz szükséges tananyagok feltölthetők a kurzushoz kapcsolódó térbe, és le is tölthetők onnan bármikor. 

Oldalak

Levél Csapda