Hallgatói segédlet

Alább olvashatjátok a Neptun PTE-re szabott használati útmutatóját. A tartalomjegyzékben a keresett információra kattintva azonnal a témára ugrik az oldal. Amennyiben van olyan Neptun funkció, amelyet nem találsz, vagy részletesebb leírását olvasnád, kérjük, írd meg nekünk a neptun@pte.hu címre.

Útmutató az értékelő pedagógusok számára - 2017.11.19 Az értékelés a PTE Neptun tanulmányi rendszerében valósul meg. A tanulmányi rendszer elérhető a neptun.pte.hu oldalon keresztül a bal felső sarokban található Neptun oktató menüpontra kattintva.

A Neptun üzenetküldési funkciói megegyeznek a legtöbb elektronikus levelezőrendszer funkcióival. A tanulmányi rendszeren belül a felhasználók kommunikálhatnak egymással és a rendszer maga is küld tájékoztató üzenetet a felhasználónak, amely esetében beállítható, hogy az érkezzen meg az üzenet e-mailben is.

Tájékoztató a tárgy- és kurzusfelvételről: TVSZ 42. § (1) "Kurzusfelvételre (tárgyfelvételre) a rendes tárgy- és kurzusfelvételi időszak keretében kerülhet sor, amikor a hallgató véglegesíti az általa elvégzendő kurzusok listáját. A rendes tárgy- és kurzusfelvételi időszakban adott kurzus felvételekor előnyben lehet részesíteni az ajánlott tanterv szerint haladó hallgatókat.

A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében: 33/A. (1) A Campus-kurzus keretében az Egyetem szervezeti egységei az Oktatási Igazgatóság által szemeszterenként meghatározott ütemezés szerint valamennyi hallgató számára látogatható kurzusokat ajánlanak fel (felajánlási időszak). (3) Campus-kurzusra jelentkezni a legkorábban kezdődő szorgalmi időszak kezdete előtti utolsó munkanaptól szeptember utolsó munkanapjáig, illetve február utolsó munkanapjáig lehet (felvételi időszak).

Tájékoztató a vizsgajelentkezésről: TVSZ 49% (5) "A hallgató maga állítja össze vizsgarendjét és a TR-en keresztül jelentkezik be a vizsgá(k)ra. A hallgatónak a saját vizsgarendjét az adott vizsgaidőszakon belül, – a kitűzött vizsganapok ismeretében – úgy kell megterveznie és összeállítania, hogy az szükség esetén biztosítsa számára a kurzusonkénti háromszori vizsgázási lehetőséget is. A hallgatónak a vizsgára legkésőbb a kitűzött vizsga időpontját megelőzően huszonnégy órával kell bejelentkeznie. A hallgatónak a vizsgáról lejelentkezni legkésőbb a vizsga időpontját megelőző harminchat órával van lehetősége."

A Neptun tanulmányi rendszer lehetőséget biztosít az oktató számára, hogy az évközi teljesítmény mérésére, illetve az évvégi vizsgákat elektronikus vizsga formájában szervezze. A hallgatói felület leírása.

A DH igénylése az “Ügyintézés/Diákhitel igénylés” menüponton történik. A felületre lépve, amennyiben már korábban került a tanulmányi rendszeren keresztül igénylés leadásra, a program megjeleníti azt/azokat, jelenlegi állapotuk megjelölésével. Új igénylés a TE Diákhitel igénylés gombbal indítható. Ilyenkor az oldal átnavigál a Diákhitel Központ oldalára és az igénylés során a Neptun tanulmányi rendszer segít a képzési adatok kitöltésével. Mivel a költségtérítés/önköltség díj fizethető Diákhitelből, így a diákhitel igénylésre vonatkozó státuszt megmutatják a „DH1 Státusz” és „DH2 Státusz” oszlopok. Kiválasztva, hogy mely tételekre szeretnénk diákhitel engedményezést kezdeményezni, majd a „Diákhitel1” gombra kattintva, a felugró ablakban jóváhagyva lehet engedményezni a kijelölt tételeket. Az így létrejött engedményezési adatlappal, az engedményezett kiírások DH1 státusza „Leadva” lesz. Az engedményezési lapot ezután nyomtatva, aláírva le kell adni a kijelölt ügyintézőknek. Diákhitel2 esetén a szerződésszám adott kiíráshoz való rögzítésével jelezhető, hogy mely tételeket kívánjuk diákhitelből rendezni.

A tárgytematika, vagy annotáció tájékoztatja a hallgatót a felvett tárgy tartalmi és értékelési feltételeiről. A tárgytematika négy részből áll: oktatás célja, a tárgy tartalma, számonkérés és értékelés rendszere, irodalomjegyzék.

Oldalak

Levél Csapda