Pécsi Tudományegyetem

Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer

 

Iskolai tanítási gyakorlat értékelése

A tanulmányi rendszerben az Ügyintézés / Kérvények menüponton találhatóak az adott félévben kitölthető űrlapok. A menüponton két tabulátorfül található: a Kitölthető kérvények és a Leadott kérvények, mely utóbbin ellenőrizhető, visszanézhető a már kitöltött és leadott űrlap.

A csoportos és az összefüggő egyéni gyakorlat értékeléséhez külön-külön űrlap áll rendelkezésre.

Az adott űrlap nevére, vagy a sor végén található + jelre és abban a Kiválaszt gombra kattintva megjelenik az űrlap.

Az űrlap több oldalt tartalmaz, mind a csoportos, mind az összefüggő egyéni gyakorlat értékelő űrlap esetében az első oldal az értékelőlapról ad tájékoztatást. A második oldal az értékelőről és az értékeltről (gyakorlatot teljesítő hallgatóról) kér információt.

Minden oldal alján megtalálhatók az űrlap navigációs gombjai. Az Előző és a Következő gombok az oldalak közötti lapozást segítik, amennyiben az adott oldalon minden kötelező mező kitöltésre került. A Vissza gombbal a kérvény kitöltése szakítható meg, ezzel a program visszalép a kitölthető kérvények menüpontra. A kitöltés közbeni felfüggesztésre ad lehetőséget a program a Kitöltés felfüggesztése gombbal. A Kérvény leadása gomb a legutolsó oldalon aktiválódik. Dokumentum hozzárendelésére ezen űrlapon nincs lehetőség.

Fontos hogy az adott félévben gyakorlatot értékelő pedagógusnak mindkét típusú értékelő lap kitöltéséhez van jogosultsága, függetlenül attól, hogy van-e az adott félévben mindkét típusú gyakorlatot teljesítő hallgatója. Így abban az esetben, ha az „Adtalap az értékelőlaphoz” oldalon a Hallgatói adatok blokkban A hallgató neve (Neptun kódja) nem tartalmaz lenyitható listát, úgy Önhöz az űrlapbeállításoknak megfelelően nem tartozik adott gyakorlatot teljesítő, értékelendő hallgató.

Amennyiben a Hallgatói adatok alatt megjelenik a hallgató választó ablak, úgy egy legördülő listából szükséges kiválasztani az értékelendő hallgatót. Az űrlap kialakításában az értékelő vezetőtanár neve melletti, az értékelő Neptun kódját tartalmazó dobozban található értékkel került összerendelésre a választható hallgatók értékei. Így kérjük, hogy ezen a mezőn semmiképp se módosítsanak.

A kötelező mezőket a program az oldalak közötti lapozás előtt pirossal emeli ki a program. Valamint egy felugró ablak tájékoztat a szükséges kitöltésről. A felugró ablakot „leokézva”, a piros mezőket kitöltve lehet továbblépni.

Ugyancsak felugró ablak és piros mező tájékoztat a hibás kitöltésről. Az értékelőlapon 1-5 közötti számokkal (pontokkal) lehet értékelni a hallgatói teljesítményt, így amennyiben az értékelő mezőbe nem 1-5 értékű szám kerül beírásra, úgy a program ennek javítását kéri.

Az értékelendő hallgatók kiválasztásán kívül az Alapadatok oldalon töltendő a hallgató szakja és a képzési szintje. A 2017/18/1 félévben kizárólag osztatlan képzési szinten résztvevő hallgatók kerülnek értékelésre.

A további oldalak az értékelés különböző témakörei alapján rendezve. Az utolsó előtti oldalon az összpontszám és a végső jegy megadására van lehetőség, míg az utolsó oldalon az előző oldalakon megadott információk, kitöltések láthatók, ellenőrizhetők.

Az értékelő lap további oldalai megegyeznek a korábban használt papír alapú értékelés itemjeivel. Ezen elemekhez szükséges rögzíteni egy tevékenység leírást (maximum 300 karakter), valamint egy értéket (1-5 közötti pontszám).

Az értékelő lap utolsó előtti oldala az összpontszám és az osztályzat megadására alkalmas.

Fontos hogy ezen értékelőlap még nem képes a korábbi pontszámok összeadására és így annak megfelelően az osztályzat kiszámítására, de következő félévtől már igen. Így a 2017/18/1-es félévben történő iskolai tanítási gyakorlat értékelésekor az értékelőnek szükséges összeszámolni az összpontszámot és annak megfelelően rögzíteni az osztályzatot.

Az utolsó oldalon megtekinthető valamennyi űrlapkitöltési válasz. Így lehetőség van az összes korábbi válasz, értékelés ellenőrzésére, még a leadás előtt. Ha valamely kitöltésen változtatni szükséges, akkor a megfelelő oldalhoz szükséges visszalapozni az Előző gomb segítségével.

Amennyiben az űrlapkitöltés megfelelő, úgy az oldal alján a Kérvény leadása gombra szükséges kattintani. A kitöltött űrlaphoz tartozik egy nyomtatvány, amely a korábbi papír alapú kitöltés sablonjának megfelelően rendezi az elektronikusan megadott válaszokat. A felugró ablak ezen sablon nyomtatására kérdez rá.

A Kívánja kinyomtatni? kérdésre az Igen gombot szükséges megnyomni minden esetben. Ugyanis a program nyomtatás helyett egy PDF dokumentumot generál és ment le a számítógépre. A letöltött és kinyomtatott értékelőlap aláírással és az iskola pecsétjével ellátva megfelelő dokumentum a kari koordinátornak papír alapon beadandó változatnak is.

Ezt követően megjelenik az űrlap sikeres visszaigazolását jelző ablak.

A lementett értékelőlap nyomtatványa megnyitható a letöltési helyről, vagy a Leadott kérvények között az űrlap sorának végén lévő + jelre kattintva a Nyomtatvány letöltése PDF-ként opciót választva. Az így elért nyomtatvány tartalmazza az űrlap valamennyi válaszát, illetve az aláírás és a pecsét helyet az értékelés hitelesítéséül.

Ugyanezen felület szolgál arra, hogy a már leadott kérvények státuszát nyomon követhessük. Az értékelést kezelő adminisztrátornak lehetősége van a kérelem javítását kérni az értékelőtől. Ebben az esetben (ha helyesen van megadva az alapértelmezett e-mail cím) úgy egy tájékoztató üzenetet küld a rendszer a javítandó űrlapról, illetve aktív lesz a Leadott kérvények menüponton az űrlap Javítás funkciója. A Javítás gombra kattintva ismételten megjelenik az űrlap kitölthető formában.

Amennyiben egy kérvény kitöltése folyamatban van, akkor annak a sorában a Kérvény kitöltés befejezése oszlopban egy piros X jelenik meg. Még el nem kezdett vagy már leadott kérelmek esetében ezen oszlop üres.

Fontos hogy azon értékelő pedagógusok esetében, akiknek több gyakorlatot teljesítő hallgatójuk is van, annyiszor kell a kérelem kitöltését és leadását elvégezni, ahány hallgatójuk van. Természetesen a megfelelő hallgatót választva adott értékelésnél.

Amennyiben egy értékelés felfüggesztésre kerül és az űrlap sorában a piros X jelenik meg, úgy az űrlap megnyitása előtt a program megkérdezi hogy a korábbi kitöltés folytatását vagy új űrlapkitöltést kezdeményezünk-e? Új kitöltés esetén a félbehagyott kérvényválaszok elvesznek, de a már leadott kérelem (korábbi hallgatói értékelés) természetesen megmarad.

A webes felület rendelkezik egy biztonsági protokollal, miszerint 30 perc tétlenség után kilépteti a felhasználót a felületről. A tétlenségi időt egy visszaszámláló mutatja a jobb felső sarokban. A visszaszámláló minden műveletre újraindul, így az űrlap kitöltése közben az oldalak között való lépkedés hatására is.

 

 

Levél Csapda