Pécsi Tudományegyetem

Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer

 

Beiratkozás/bejelentkezés

A beiratkozás szükséges a képzés alatt egyszer az egyetemi felvételt követően, a képzés megkezdéséhez. Ilyenkor a felvettek beiratkozási kérelmet töltenek ki a tanulmányi rendszeren keresztül, amelyben ellenőrzik, módosítják és kiegészítik adataikat, valamint a tanulmányok megkezdéséhez szükséges nyilatkozatokat teszik meg. A hallgatói jogviszony ezen kérelem elfogadásával jön létre. A bejelentkezés az a folyamat amelyet félévről félévre meg kell tenni, nyilatkozni a következő félév aktív vagy passzív státuszáról. További információ: Hallgatóknak / Hallgatói segédlet - Beiratkozás, bejelentkezés

 

 

A beiratkozási lap, illetve az aktuális félév státuszáról (aktív/passzív) szóló nyilatkozattételi ablak az "Ügyintézés / Beiratkozás/bejelentkezés" menüponton érhető el. A menüpontra kattintva megjelennek az aktuális és a korábbi regisztrációs időszakok, de csak az aktuális időszak sorának végén van + jel, amelyre kattintva egy helyi menüből választható a Beiratkozás, illetve a Bejelentkezés lehetősége.

Beiratkozni, bejelentkezni csak a képzésen megadott beiratkozási és bejelentkezési időszakban lehetséges! Ennek megléte az Információ / Időszakok menüpont alatt ellenőrizhető. Amennyiben nem jelenik meg a beiratkozási lehetőség (sorvégi +), annak egyéb adminisztrációs okai is lehetnek, ilyenkor a Tanulmányi Osztályhoz/Hivatalhoz érdemes fordulni.

Az újonnan felvett hallgatók esetében (gólyák) a helyi menüben a Beiratkozás, míg a felsőbb évesek esetében a Bejelentkezés gomb jelenik meg. Mindkét esetben a következő lépés az aktuális félév státuszáról történő nyilatkozat. A felugró ablakokban megjelenő státuszokhoz ún. regisztációs feltétel tartozik (pl. önköltséges hallgatók esetében az önköltségi díj 40%-ának befizetése feltétele az aktív félévre történő regisztrációnak). 

A Nyilatkozom gombra kattintva, amennyiben nem felel meg a regisztráló a feltételeknek, a program egy hibaüzenetben jelez vissza a sikertelen regisztráció okáról. Sikeres regisztrációval a beállított státusszal létrejön az aktuális félév. A bejelentkezéskor (felsőbb évesek esetében) nincs további teendő, míg a beiratkozási folyamatban (gólyák esetében) egy felugró ablakban tölthető ki és adható le a beiratkozási lap.

A beiratkozási lap tartalmazza a felvételkor a tanulmányi rendszerben meglévő és már nyilvántartott hallgatói adatokat. Legfontosabb adatkörök: 

•személyes adatok

•állampolgársági adatok

•képzés és finanszírozási adatok

•hivatalos adatok (bankszámlaszám, okmányok)

•elérhetőségek (cím, elektronikus levelezés, telefonszám)

•nyelvvizsga adatok

•előképzettségek (középiskola, alapképzés stb.)

•előnyben részesítés (hátrányos helyzet és fogyatékosság)

•párhuzamos tanulmányi adatok

•mobilitás és erasmus tanulmányok

Az egyes adatköröknek megfelelően a beiratkozási kérelem több oldalból áll. Az oldalak között lépkedni az Előző és a Következő gombokkal van lehetőség a kitöltési képernyő legalján. A kérvény felfüggesztésére nincs lehetőség. Dokumentumot a kérvényhez rendelni csak a megfelelő adatkörök esetén lehetséges.

Az egyes témakörökben szöveges mezőben, lenyíló listában vagy kötött formátumú mezőben jelennek meg a felvihető adatok. A szöveges mezőben megjelenő tartalmak módosíthatók, ha az üres, vagy helytelen adat jelenik meg. A legördülő listák esetén egy előre megadott készletből lehet választani. Kötött formátumú mező például a dátum mező, ahol csak megadott formátum (2000.02.22.) adható meg, illetve az intézményválasztó mező (pl. középiskola intézmény neve) ahol az intézménynevet a mezőbe gépelve jelenik meg a választható tételek listája. Ezen mezők kitölthetők, de helytelen formátummal a beiratkozási lap leadása meghiúsul, erről a beiratkozási lap elmentésekor (Kérvény leadása) hibaüzenet is tájékoztat.

A kitöltést ún. tooltip mezők segítik, amelyek információt adnak az adatok helyes formátumáról, vagy értelmezik az egyes mezőket, mellyel egyszerűsödik az adatfelvitel. A mezők helyét piros csillag jelöli, amely fölé húzva az egér mutatót, megjelenik az üzenet.

A megadandó adatkörökhöz lehetőség van, illetve adott esetben kötelező az adatkörnek megfelelő dokumentumot csatolni. Dokumentumot csatolni a megjelenő táblázatok utolsó sorában található Csatolmány gomb megnyomásával lehetséges. A kitöltetlen kötelező mezőket piros színnel emeli ki a program, a leadási kísérletet követően.

A táblázatok esetében lehetőség van további adatköröket megadni. Például ha másik, vagy további bankszámlaszámot szeretnénk megadni, akkor a megjelenő táblázat alatt található + jelre kattintva tehető meg.

 

A beiratkozási lap kitöltése alatt a program tétlen működést érzékel, amely alatt egy 20 perces visszaszámlálást futtat. Ennyi idő áll rendelkezésre a beiratkozási lap leadására, ezért javasoljuk, hogy a szükséges csatolandó dokumentumok legyenek előre elmentve pdf, jpg formátumban a számítógépen, a beiratkozó készítse elő okmányait és személyes adatait a gyorsabb kitöltés érdekében. Ilyen dokumentumok például a személyazonosító okmányok; előképzettség igazolására szolgáló dokumentum: érettségi bizonyítvány, felsőfokú végzettség, stb.; nyelvvizsga bizonyítvány; párhuzamos tanulmányok, mobilitást igazoló jogviszony igazolás és dokumentumok.

A beiratkozási lap leadására az ablak alján lévő Kérvény leadása gombra kattintva van lehetőség.

Beiratkozási lap nyomtatása

Amennyiben minden szükséges adat megadásra került és a csatolandó dokumentumok feltöltése is megtörtént, úgy leadhatja a beiratkozási lapot. A kérvény leadását követően visszajelző üzenet tájékoztat a sikeres leadásról, valamint hogy milyen azonosító számmal ellátott kérvényt adott le.

 

A visszajelző üzenetben a Vissza gombra kattintva azonnal egy újabb ablak jelenik meg, amely a leadott beiratkozási lap alapján generált nyomtatvány = beiratkozási lap nyomtatására kérdez rá. 

A kérdésben az Igen gombra kattintva a böngésző letölti, vagy megjeleníti (beállítástól függően) a beiratkozási lapot nyomtatható formátumban.

Ha lehetőség van rá, nyomtassuk ki a beiratkozási lapot, majd aláírva juttassuk el a Tanulmányi Osztály / Hivatal részére. Az Ügyintézés / Kérvények menüponton a Leadott kérvények fülön a leadáskori azonosító számmal ellátott beiratkozási lap, vagy a korábban lementett PDF is a későbbiekben bármikor nyomtatható.

A kérvény sorának végén lévő + jelre kattintva megtekinthető a leadott beiratkozási lap, valamint a hozzá tartozó nyomtatvány is.

Fontos, hogy a Megtekint gombra kattintva a leadott kérvény jelenik meg, amely nem azonos a hivatalos beiratkozási lap nyomtatható verziójával. Az aláírandó és a Tanulmányi Osztály / Hivatal számára továbbítandó beiratkozási lap a Nyomtatvány letöltése pdf-ként gombra kattintva tölthető le. 

A Tanulmányi Osztály / Hivatal csak abban az esetben fogadja el a beiratkozási lapot, ha annak a nyomtatványa, vagyis a beiratkozási lap a hallgató által aláírva rendelkezésére áll, valamint ha az azon szereplő adatok a valóságnak, a kérvényben rögzítetteknek, valamint a kérvényhez csatolt dokumentumoknak megfelelnek.

Amennyiben a kérvényt nem sikerül kitölteni, a kitöltés megszakad, lehetőség van a kitöltés folytatására, vagy újrakezdésére.

 A kitöltés újrakezdésekor a korábban mentett mezőtartalmak illetve a kérvényhez csatolt dokumentumok elvesznek.

 

Levél Csapda