Pécsi Tudományegyetem

Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer

 

Átsorolás tájékoztató

A költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre (finanszírozási formára) történő átsorolás egyes eseteiről a Hallgatóknak / Hallgatói segédlet menüponton tájékozódhat. Keresse az Átsorolás tájékoztató bejegyzéseket. Összefoglaló pontként az Átsorolás tájékoztató segédlet szolgál.

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre (finanszírozási formára) történő átsorolás egyes eseteiről a következő dokumentumokban tájékozódhat.

 

1. Az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékának el nem érése miatti átsorolás

 

Ez az átsorolási ok a tanulmányaikat adott szakon a 2007/2008. tanévben, illetve valamely ezt követő tanévben, de még a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatókra vonatkozik (a doktori képzésben részt vevő hallgatók kivételével, mivel rájuk ezt az átsorolási okot nem lehet alkalmazni).

Részletes leírás itt található.

 

 

2. A Kar által az adott szak tekintetében meghatározott súlyozott tanulmányi átlag el nem érése miatti átsorolás

Ez az átsorolási ok a tanulmányaikat adott szakon a 2016/2017. tanévben, illetve valamely ezt követő tanévben megkezdő magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatókra vonatkozik (a doktori képzésben részt vevő hallgatók kivételével, mivel rájuk ezt az átsorolási okot nem lehet alkalmazni).

Részletes leírás itt található.

 

 

3. 36 kredit és a TJSZ 9. számú melléklete szerinti súlyozott tanulmányi átlag el nem érése miatti átsorolás

Ez az átsorolási ok a tanulmányaikat adott szakon a 2016/2017. tanévben, illetve valamely ezt követő tanévben megkezdő magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatókra vonatkozik (a doktori képzésben részt vevő hallgatók kivételével, mivel rájuk ezt az átsorolási okot nem lehet alkalmazni).

Részletes leírás itt található.

 

 

4. A maximálisan igénybe vehető támogatási idő elérése miatti átsorolás

Ez az átsorolási ok minden államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatóra vonatkozik.

Részletes leírás itt található.

 

5. Az adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő elérése miatti átsorolás

Ez az átsorolási ok minden államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatóra vonatkozik (a doktori képzésben részt vevő hallgatók kivételével).

Részletes leírás itt található.

 

6. A hallgató kérésére történő átsorolás

Ez az átsorolási ok minden államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatóra vonatkozik.

Részletes leírás itt található.

 

Üdvözlettel:

Tanulmányi Rendszer Iroda

Levél Csapda