Pécsi Tudományegyetem

Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer

 

Hallgatói segédlet

Alább olvashatjátok a Neptun PTE-re szabott használati útmutatóját. A tartalomjegyzékben a keresett információra kattintva azonnal a témára ugrik az oldal. Amennyiben van olyan Neptun funkció, amelyet nem találsz, vagy részletesebb leírását olvasnád, kérjük, írd meg nekünk a neptun@pte.hu címre.

A DH igénylése az “Ügyintézés/Diákhitel igénylés” menüponton történik. A felületre lépve, amennyiben már korábban került a tanulmányi rendszeren keresztül igénylés leadásra, a program megjeleníti azt/azokat, jelenlegi állapotuk megjelölésével. Új igénylés a TE Diákhitel igénylés gombbal indítható. Ilyenkor az oldal átnavigál a Diákhitel Központ oldalára és az igénylés során a Neptun tanulmányi rendszer segít a képzési adatok kitöltésével. Mivel a költségtérítés/önköltség díj fizethető Diákhitelből, így a diákhitel igénylésre vonatkozó státuszt megmutatják a „DH1 Státusz” és „DH2 Státusz” oszlopok. Kiválasztva, hogy mely tételekre szeretnénk diákhitel engedményezést kezdeményezni, majd a „Diákhitel1” gombra kattintva, a felugró ablakban jóváhagyva lehet engedményezni a kijelölt tételeket. Az így létrejött engedményezési adatlappal, az engedményezett kiírások DH1 státusza „Leadva” lesz. Az engedményezési lapot ezután nyomtatva, aláírva le kell adni a kijelölt ügyintézőknek. Diákhitel2 esetén a szerződésszám adott kiíráshoz való rögzítésével jelezhető, hogy mely tételeket kívánjuk diákhitelből rendezni.

Az “Ösztöndíjak, kifizetések” felületen félévenként szűrhetően látható azoknak a kifizetéseknek a listája, amelyet az Egyetem indított és a saját bankszámlára érkezett. A listában tipikusan az ösztöndíj és egyéb támogatások kifizetései találhatóak meg, illetve a jóváírások fülön az esetleges túlfizetések korrekciójához kapcsolódó jóváíró tételek láthatóak.
Ha egy tétel teljesített státusszal szerepel a listában, az nem jelenti azt, hogy a pénznek már a bankszámlán kell lennie, tipikusan 2-3 munkanap egy átutalás átfutási ideje.
A „Jóváírások” fülön található listában azok a tételek szerepelnek, amelyek korábban valamilyen oknál fogva tévesen lettek befizetve, vagy túlfizetett tételeket korrigálnak. Vagyis ebben az esetben az Egyetem azért utal(t) pénzt, mert korábban többletbefizetés történt, vagy olyan tétel került kiegyenlítésre, amelyet nem kellett volna.

Útmutató az értékelő pedagógusok számára - 2017.11.19 Az értékelés a PTE Neptun tanulmányi rendszerében valósul meg. A tanulmányi rendszer elérhető a neptun.pte.hu oldalon keresztül a bal felső sarokban található Neptun oktató menüpontra kattintva.

A Neptunon keresztül lehetőség van akár a költségtérítési/önköltség díjat, akár az egyéb kiírásokat (ETR=kivetéseket) kiegyenlíteni, befizetni. A felső menüsoron a “Pénzügyek” fülre kattintva, a “Befizetés” lehetőséget választva listázhatók a kiegyenlítésre váró tételek.

A "Tétel kiírás" gombra kattintva megjelenik egy felugró ablak, ahol kiírható fizetési kötelezettség a saját magunk számára.

Elsőként a fizetési jogcímet kell kiválasztani (pl. szolgáltatási jogcím, mely lehet valamilyen különeljárási, vagy késedelmi díj), majd a jogcímtől függően jelennek meg a további mezők.

Egy félévválasztó gomb segítségével lehetőség van az aktuális félévet megelőző, valamint azt követő félévre is IV.(ismételtvizsga) díjat kiírni. Szolgáltatás jogcímnél lehetősége van „Minden félév”-et választani a félévválasztó mezőben, így a kapcsolódó tárgyaknál minden félévének tárgyai közül választhat. Ebben az esetben a kiírás féléve mindig az aktuális félév lesz. (Ennek oka pl. a tárgyújrafelvétel tárgyhoz kötött hallgatói kiírás és ehhez kapcsolódó tárgyfelvétel ellenőrzés, tiltás.)
Ismételtvizsga és Szolgáltatás jogcímnél is kötelezővé teheti az intézmény a tárgy kiválasztását a "Tárgyak" legördülő menüben (a tárgy neve mögött a tárgy kódja is megjelenik a könnyebb azonosítás végett). A szolgáltatás jogcím esetén ez függ a szolgáltatás típustól.

Ha mindent megfelelően beállított, akkor kattintson a "Tétel létrehozása" gombra. A rendszer a tétel kiírás sikerességéről visszajelzést ad, majd ezután a "Befizetés" fülön, a szűrések megfelelő beállításával azonnal meg is jelenik az adott tétel az aktív tételek között.

A kiírt tétel neve a fizetési jogcímhez kapcsolódó díjtípus neve lesz (például a szolgáltatási jogcím alatt „Határidő mulasztási díj” díjtípussal kiírt tétel neve „Határidő mulasztási díj” lesz).

A befizetés folyamata megegyezik a megszokott befizetési folyamattal.

A Neptunban a hallgatók csak a saját maguk által kiírt és még teljesítetlen tételeiket tudják törölni, vagyis az intézmény adminisztrátorai, vagy oktatói által kiírt, ill. a rendszer által generált tételeket nem. Ennek megfelelően, ha mégis más által kiírt tételt próbálná törölni, akkor a program megakadályozza a műveletet és visszajelző üzenetben értesít róla, hogy csak saját tétel törölhető.

Törléshez a listában kijelölve a törlésre szánt tételek sorában található jelölőnégyzeteket, kattintson az oldal tetején található "Törlés" gombra.

Tisztelt Oktató! A Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatósága a Tanulmányi Rendszer használatát segítő oktatási alkalmat szervez a felhasználók számára. Az alkalmakra jelentkezni a feliratkozási listákon keresztül lehet.

Vizsgahirdetési segédlet Oktatóknak: TVSZ 49. § (1) A kar a TR segítségével köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége előtt legalább négy héttel az egyes vizsgák napjait, a vizsgázó hallgatóknak az egyes vizsganapokra meghatározott maximális létszámát, a vizsgáztatásban közreműködők nevét, a jelentkezés idejét és módját, a vizsgaeredmények közzétételének napját. (2) A vizsgáztatást oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni tudjon és – amennyiben a vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette – vizsgázhasson.

Vizsgajegybeírás Oktatóknak: TVSZ 47.§(1) "A hallgató teljesítményét a felsőoktatási intézmény a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban értékeli. A vizsgákról, valamint a nem vizsga keretében szerzett érdemjegyekről is vizsgalap állítandó ki. A vizsgalap tartalmazza az adott tanév félévének megjelölését, a tantárgy (tantervi egység) megnevezését, kódját, a vizsga vagy egyéb értékelés időpontját, a vizsgáztató oktató nevét, oktatói azonosító számát és aláírását, a vizsgán, illetve egyéb értékelésen részt vevő hallgató nevét, hallgatói azonosító számát, az értékelést és a keltezést. A vizsgalap adatait legkésőbb a számonkérés időpontjától számított harmadik munkanapon 15:00 óráig rögzíteni kell a TR-ben.

A tárgytematika, vagy annotáció tájékoztatja a hallgatót a felvett tárgy tartalmi és értékelési feltételeiről. A tárgytematika négy részből áll: oktatás célja, a tárgy tartalma, számonkérés és értékelés rendszere, irodalomjegyzék.

A Neptunon keresztül lehetőség van a különböző térítési díjakat (költségtérítési, önköltség, ismétlő vizsgadíj, szolgáltatási díjak, stb.), egyéb kiírásokat online befizetni. 

 

 

 

A tanulmányi rendszerben nyilvántartott, befizetett térítési és szolgáltatási díjak esetében, amennyiben a hallgató nem vette igénybe az adott szolgáltatást, vagy annak csak egy arányos részét, úgy lehetősége van a befizetett díj egészét, vagy részét visszaigényelni. Ennek kérvényezési folyamatában segít az alábbi útmutató.

Oldalak

Levél Csapda